Модуль 0. Як працювати в курсі
Модуль 1. Ведення в міжнародну систему захисту прав людини
Модуль 2. Міжнародне гуманітарне право